آنتون چخوف و داستان هایش- قسمت پنجم

0

به سراغ داستان بانو با سگ ملوس می رویم…
… ولی داستان بانو با سگ ملوس (1899) به کلی نقطه ی مقابل داستان ئیونیچ است . دمیتری گوروف در یالتا، هنگام استراحت با آنا سرگه یونا، بانو با سگ ملوس آشنا می شود. بین آن ها دوستی و دلبستگی پیش می آید، ولی این علاقه در ابتدا سطحی ست، چنان که معمولا در استراحت گاه ها چنین است.
در پایان موسم استراحت از هم جدا می شوند. چخوف درباره ی گوروف چنین می گوید: “به نظر گوروف چنین می رسید که یکی دو ماهی نمی گذرد که آن سرگه یونا هم در مه خاطرات او پنهان می شود و فراموش می گردد…” ولی زمستان سر می رسد و سیمای محبوب در ضمیر گوروف چنان نقش بسته است که لحظه ای هم نمی تواند آن را از یاد برد. عشق زندگی بخش با دلمردگی و بیروحی به سختی آغاز می گردد و عشق در دل دو قهرمان داستان آرزوی زندگی مهم تر و با هدفی را برمی انگیزاند و از آن ها دو انسان پاک و بهتر و زیبا می سازد. عشق پاک چشمان آن دو را می گشاید و پی می برند که در زنجیر زندگی بیهوده و بی هدف و محدودی زندانی اند.
از داستان بانو با سگ ملوس خواننده همان نتیجه را می گیرد که در آخرین داستان چخوف به نام “نامزد” استادانه نشان داده شده است، یعنی مهم ترین کار زیر و زبر کردن این زندگی پوچ و بی هدف است.
داستان بانو با سگ ملوس را می توان یکی از داستان های محبوب خوانندگان شوروی و بسیاری از خوانندگان کشورهای دیگر به شمار آورد. این داستان فقط در پانزده صفحه نوشته شده است، ولی این مینیاتور عالی به بسیاری از رمان های بزرگ برتری دارد. چخوف آنا سرگه یونا را تنها با چند کلمه توصیف می کند: میانه بالا، مو طلایی، با سگی سفید. ولی این زن پاک و فروتن و محجوب که هیچ چیز قابل توجه زیاد در ظاهر او وجود ندارد، محبوب دلفروز و شادی آور و سعادت بخش گوروف است. عشق این زن چشمان گوروف را می گشاید و پی می برد که زندگیش زیر و زبر شده است. و دیگر نمی تواند مانند پیش زندگی کند. دیدارهای پنهانیش با آنا پایه ی اصلی هستی او قرار می گیرد و زندگی رسمی و قانونی آشکارش دیگر برایش ناپاک و توهین آور است.
داستان های چخوف همه آژیر دهنده و در عین حال دارای لحن آرام و خالی از هر گونه درس اخلاق و رفتار، و تعیین وظیفه است. همه با بیانی ساده و روان و طبیعی نوشته شده است و با نمایشنامه های او به نام “چایکا”، “عمو وانیا”، “سه خواهر”، “باغ آلبالو” احساس نارضامندی از زندگی را چنان که هست و آرزومندی زندگی را چنان که باید باشد در دل خوانندگان و تماشاگران برانگیخته و برمی انگیزاند.
برای خواندن هر یک از داستان ها و یا نمایشنامه ی این نویسنده ی بزرگ می توانید به فروشگاه دانلود کتاب فیدیبو مراجعه نمایید.

اشتراک:

نظرات بسته اند