آلودگی های زیست محیطی ناشی از دود خودروی فرسوده

0

علیرغم تمام هشدارهایی که در مورد آلودگی محیط زیست ناشی از دود خودرو فرسوده داده شده است، مسئولین تا کنون در این باره نتوانسته اند کار خاصی انجام دهند.

این خودروها علاوه بر آلودگی هوا باعث گرم تر شدن هواهم می شوند. از طرفی آلودگی صوتی ای که این ماشین ها تولید می کنند چند برابر خودروهای دیگر است و از این حیث هم مشکل سازند.

دودی که از اگزوز این ماشین ها خارج می شود باعث بیماری های قلبی و عروقی بسیاری می شود اما شاید بتوان با تعویض این خودروها یا از رده خارج کردن آنها کمکی به چرخه ی محیط زیست کرد.

IMG23181419[1]

اشتراک:

نظرات بسته اند