آخرین نسخه ی گواهینامه ی ایزو 9004 به سوی موفقیت پایدار

0

آخرین نسخه از استانداردهای ایزو در حقیقت کامل ترین آن ها تا به زمان فعلی می باشد. نسخه ی جدید گواهینامه ی ایزو 9004 نیز سازمان ها را با مدل ” موفقیت پایدار” همسو می سازد.

باب آلیسیک، رهبر تیم ارتقا ایزو 9004 می گوید: ” در حالی که نخستین هدف گواهینامه ی ایزو 9004 حفظ کیفیت و بالا بردن آن در خط تولید و ارائه ی خدمات است، اما در نهایت به دستیابی به سطح بالای رضایت مشتریان می اندیشیم و هدف غایی کسب رضایت مشتریان و در نتیجه اطمینان از بقای اقتصادی سازمان می باشد. نسخه ی جدید راهنمایی می کند که چگونه یک سازمان باید رویکرد سیستماتیک را برای رسیدن به این هدف اتخاذ نماید.”

ISO-9004

ISO-9004

گواهینامه ی ایزو 9004 راهنمایی در جهت بهبود مستمر برای عملکرد کلی و کارایی و اثربخشی سازمان را بر اساس رویکرد مبتنی بر فرآیند ارائه می دهد. این تمرکز بر رفع نیازها، انتظارات مشتران و سایر روابط سازمانی مرتبط است.

این در صورتی ست که نسخه ی قدیمی تر ایزو 9004 تنها مدیریت کیفیت محصولات و خدمات را تضمین می کرد؛ ولی نسخه ی ارتقا یافته ی آن چشم انداز گسترده ای از مدیریت کیفیت مبتنی بر بهبود رضایت مشتریان را ارائه کرد.

خوزه دیمنگوئز یکی دیگر از رهبران گروه تدوین ایزو 9001 اظهار داشت: ” اهداف رضایت مشتری و کیفیت محصول هر دو در استاندارد ISO 9004 جمع شده اند که به صورت پیش فرض بدیهی هر دو از مسیر عملکرد سازمان عبور می کنند.”

 

ترکیب ایزو 9001 و ایزو 9004

ترکیب ایزو 9001 و ایزو 9004 به سازمان ها کمک می کند تا سیستم کیفیت خود را به شکل قابل توجهی ارتقا بخشند.

این دو استاندارد به صورت مکمل یکدیگر ظاهر شده و نتیجه ی کاملا رضایت بخشی را در کنار هم به بار خواهند آورد.

اشتراک:

نظرات بسته اند