تفاوت قالب های رایگان و حرفه ای

0

طراحی سایت برای همه ی برند ها بسیار مهم است، چرا که طراحی سایت است که در وخله ی اول همانند ویترین مغازه عمل می کند.

 

آیا شما دوست دارید از مغازه ای خرید کنید که همه چیز در آن به هم ریخته است؟

 

پاسخ به این سوال قطعا جوابی منفی خواهد داشت. بسیاری از افراد از قالب های رایگان برای سایت خود استفاده می کنند اما با گذشت زمان متوجه خواهند شد که این قالب ها به درد کسب و کارشان نخواهد خورد و سپس به سراغ استخدام طراح قالب سایت  می روند.

اما آیا می دانید که چرا قالب های رایگان توصیه نمیشوند؟

اینفوگرافیک زیر تفاوت قالب های رایگان و حرفه ای را نشان می دهد:

تفاوت بین قالب های رایگان و حرفه ای

تفاوت بین قالب های رایگان و حرفه ای

اشتراک:

نظرات بسته اند