گلخانه ناسا برای فضا نوردان غذا و اکسیژن تولید می کند!

1

یکی از آرزو های بشر زندگی در سیاره ای دیگر همچو مریخ یا ماه بوده و هست. در این راستا اقداماتی هم صورت گرفته است. تا کنون انسانها توانسته اند در مریخ پایگاهی برای اقامت بسازند. اما تامین مواد غذایی برای ساکنین مریخ بسیار دشوار است.

اینکه از زمین مواد غذایی برایشان بفرستند، اصلا به صرفه و تضمین شده نیست. اخیرا دانشمندان ناسا در مرکز فضایی کندی (Kennedy) با همکاری دانشگاه آریزونا ایده جالبی برای حل این مشکل ارائه داده اند.

این طرح نوعی گلخانه بادی استوانه ای است که می تواند با پرورش گیاهان مواد غذایی و اکسیژن مورد نیاز فضانوردان را تامین کند.

نمونه اولیه این سازه در قالب پروژه «گلخانه ماه/مریخ» با عبارت «سیستم محافظ زندگی همراه با احیای زیستی» توصیف شده. و با شبیه سازی شرایط زمین زمینه رشد و نمو گیاهان را در خارج از زمین فراهم کند.

در این طرح دی اکسیدکربنی که از تنفس فضانوردان خارج می شود به داخل گلخانه فرستاده می شود و در مقابل اکسیژن حاصله توسط گیاهان دوباره برای فضانوردان فرستاده می شود.

گلخانه ناسا

گلخانه ناسا

برای آبیاری گیاهان، از آب اکسیژنه همراه با مواد مغذی مناسب استفاده می شود که در قسمت ریشه گیاهان جریان می یابد و پسماند آن نیز دوباره وارد چرخه می گردد.

آب مورد نیاز برای اجرای این طرح در حال حاظر از زمین تهییه می شود اما در آینده اگر قرار باشد. به مدت طولانی و برای تعداد بیشتری انسان این طرح اجرا شود. باید ناسا به دنبال راه کار بهتری برای تهییه آب باشد.

برای تامین نور خورشید مورد نیاز گیاهان هم دو روش پیشنهاد شده؛ یکی آنکه از لامپ های LED استفاده شود. یا اینکه نور خورشید را با استفاده از فیبرهای نوری به آنجا انتقال دهند. هر دو روش تست شده و موفقیت آمیز بوده اند.

اگر این طرح های ناسا با موفقیت روبرو شوند. در آینده ای نه چندان دور باید شاهد زندگی انسان در خارج از زمین باشیم.

اشتراک:

۱ دیدگاه