کشف اتمسفر در اطراف یک سیاره شبیه زمین

0

اختر شناسان برای اولین بار سیاره ای کشف کردند. که در اطرافش اتمسفر دارد. کشف این سیاره شبیه به زمین بار دیگر امید؛ برای یافتن تمدن های فرازمینی را افزایش داد.

خبر بدی هم با این کشف همراه است، اینکه: دمای این سیاره بسیار بالا بوده و سکونت یا حیات به گونه ای که ما می شناسیم در آن غیر ممکن است.

GJ 1132b سیاره ای با حجمی ۱/۵ برابر زمین در صورت فلکی ویلا در نیمکره جنوبی؛ به دور ستاره ای کوچکتر از خورشید ما گردش می کند.
فاصله GJ 1132b تا زمین حدود ۳۹ سال نوری محاسبه شده. و دمایی که منجمان برای این سیاره تخمین زده اند. چیزی حدود ۳۷۰ درجه سانتی گراد است.

اما اتمسفری که جو این سیاره دارد؛ اتمسفر غلیظی از جنس بخار آب یا متان یا ترکیبی از این دو است.

یافتن اتمسفر در اطراف این سیاره راه را برای شناسایی حیات فرازمینی، در خارج از منظومه خورشیدی خودمان هموارتر کرده. و امید به یافتن موجودات فضایی بیشتر شده.

دکتر جان ساتوورت سرپرست تیم تحقیقاتی از دانشگاه کیل میگوید:

تا آنجا که میدانم داغ ترین جایی که در زمین حیات در آن دوام آورده ۱۲۰ درجه سانتی گراد است. این دما بسیار پایین تر از سطح سیاره GJ 1132b است.

محققان می گویند: احتمال وجود آب در این سیاره بسیار زیاد است. چرا که در اتمسفر این سیاره بخار داغ وجود دارد. ولی نباید به خاطر اینکه یک سیاره داغ است. بگوییم احتمال وجود حیات در آن صفر است. این سیاره اتمسفر دارد. و شاید گونه ای موجود زنده در آن باشد. که در دمای بالا قادر به زندگی باشد.

نتیجه این مطالعه در نشریه علوم اخترشناسی «استرونومیکال» چاپ شده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند