کاهش عوارض شیمی درمانی

0
کاهش عوارض شیمی درمانی

کاهش عوارض شیمی درمانی

سرطان به عنوان یکی از دردناک ترین و کشنده ترین بیماری های عصر حاضر، سالانه جان تعداد زیادی از انسان ها را می گیرد. طبق گزارش ایسنا دانشمندان و محققان برزیلی روش درمانی جدیدی ابداع کرده اند که از نانوذرات سیلیکا برای حمل داروی کورکومین در درمان سرطان پروستان استفاده می کند.

کاهش عوارض شیمی درمانی

کاهش عوارض شیمی درمانی

با استفاده از این روش موفق شدند 70 درصد از سلول های سرطانی را از بین برده و در نتیجه ای چشمگیر فقط 10 درصد از سلول های بافت سالم آسیب دیدند. متاسفانه در روند شیمی درمانی علاوه بر بافت های سرطانی، سلول های سالم نیز دچار صدمه های شدید می گردند، اما با این روش به دست آورد درخشانی در حفظ سلول های سالم می رسیم و حجم زیادی از عوارض شیمی درمانی را تقلیل می بخشیم.
محققان برزیلی  در حال بررسی موانع این روش در زمان آزمایش در محیط آزمایشگاهی هستند. موانع اصلی استفاده از این روش نوین ارتباط با پروتئین های ست که در به صورت طبیعی در خون وجود دارند و هنگام تماس با سیلیکا، سطح خود را پوشانده و از شناسایی فولات جلوگیری می نمایند.

سلول های سرطانی

سلول های سرطانی

چنین به نظر می رسند که با دستکاری هایی در نانوذرات و سطح مولکول ها بتوان به چندین کارکرد در یک زمان دست یافت. به گفته دانشمندان، با درک تعاملات بین پروتئین‌های موجود در خون و سطح نانوذرات، آن‌ها خواهند توانست روش‌هایی را برای جلوگیری از تحت تاثیر قرار گرفتن مواد افزودنی و از بین رفتن عملکرد آن‌ها ایجاد کنند. به این صورت مشکل موجود در ارتباط با پروتئین ها مرتفع شده و می توان از این روش به عنوان جایگزینی مناسب برای شیمی درمانی های فعلی با عوارض جانبی شدید استفاده کرد.

اشتراک:

نظرات بسته اند