پریدن هوایی ها بیشتر، مسافران جاده ای و ریلی کمتر

0

مسافران جاده ای و ریلی کم شدند، هوایی ها بیشتر پریدند

به گزارش اخبار روز گردشگری دنیای سفر: “گزارش عملکرد 4 سال برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که سهم حمل‌ و نقل ریلی و جاده‌ای از جابه‌جایی مسافر در طول این سال‌ها کاهش یافته، اما تعداد مسافران حمل ‌و نقل هوایی با افزایش همراه بوده است.مریم فکری: دهه 90 با اجرای برنامه پنجم توسعه کشور آغاز شد و با توجه به تمدید اجرای قانون در سال 95، در حال حاضر ششمین سال از اجرای این برنامه توسعه‌ای را می‌گذرانیم.”

مسافران جاده ای و ریلی کم شدند، هوایی ها بیشتر پریدند

مسافران جاده ای و ریلی کم شدند، هوایی ها بیشتر پریدند

اشتراک:

نظرات بسته اند