خلق عکسهایی ترسناک و تصاویری دلهره آور

0

خلق عکسهایی ترسناک و تصاویری دلهره آور پدری با کمک فرزندانش

در تمام دنیا پدران بسیار فرزندان خود را دوست دارند و برای مراقبت از آنان حاضرند هر کاری انجام دهند. همواره فداکاری و احساس آن ها مطرح بوده و هست و چیزی نمی تواند جایشان را بگیرد. با همه این حرفا کسانی هم علاقه خود را به نوعی دیگر ابراز می کنند.

ترس در دوران بچگی همواره احساس می شود مثل حس حضور موجودی در زیر تختشان که می خواهد به آن ها آسیب بزند. همه ما مواردی از این چنین زیاد شنیده ایم و می دانیم که بیشتر آن ها واقعیت ندارند. اما«جاش هافین» عکاسی که به فیلم های ترسناک علاقه دارد، تصمیم گرفته به این داستان ها رنگ واقعیت ببخشد.این عکاس برای فرزندانش داستان های ترسناک می خواند و با کمک آنها به خلق تصاویری دلهره آور می پرازد.

اعتقاد وی بر این است که فیلم ها و داستان های ترسناک یادآوری امنیتی که ما احساس می کنیم، چندان واقعی نیست و هیولاها همه جا وجود دارند. نکته جالب اینجاست که فرزندان وی با این گونه داستان ها مشکلی ندارند و برای خلق تصاویر ترسناک از کار کردن با پدرشان لذت می برند. در ادامه روزیاتو شما را به تماشای چند تصویر خلق شده توسط این عکاس دعوت می کند.

http://rooziato.com/

خلق تصاویری ترسناک و دلهره آور توسط پدری با کمک فرزندانش

خلق تصاویری ترسناک و دلهره آور توسط پدری با کمک فرزندانش

خلق تصاویری ترسناک و دلهره آور توسط پدری با کمک فرزندانش

خلق تصاویری ترسناک و دلهره آور توسط پدری با کمک فرزندانش

 

خلق تصاویری ترسناک و دلهره آور توسط پدری با کمک فرزندانش

خلق تصاویری ترسناک و دلهره آور توسط پدری با کمک فرزندانش

اشتراک:

نظرات بسته اند