هنگام استفاده از دستگاه پوز دقت کنید

0

روزیاتو در اخبار تکنولوژی خود از فعالیت های خیر مجاز در شبکه های اجتماعی و همچنین دزدیهای کارت عابر بانک خبر داد.
پلیس فتا ضمن هشدار به شهروندان، اعلام کرد در بهمن ماه سال گذشته، 14 نفر از شهروندان یزدی به پلیس مراجعه کرده و از برداشت غیر مجاز از حسابهای بانکی خود شکایت کردند.
پس از طرح ای شکایت، با جست و جو و تحقیقات گسترده ی پلیس، مشخص شد که سه نفر که در استانهای اطراف سکونت داشتند، مغازه ای را به منظور فروش میوه کرایه کرده بودند و از این طریق به کلاه برداری میپرداخته اند، در واقع اینها ا کرایه مغازه به منزله ی پوششی برای اسکیمر یا کپی برداری از کارت عابر بانک استفاده میکردند.
این سه نفر توانسته بودند از 14 تن به مبلغ 100 میلیون تومان کلاهبرداری کنند و بعد از آن به استان فارس تقل مکان کنند. با تحقیقات پیوسته ی پلیس، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.
پلیس در ارتباط با استفاده از عابر بانک ها به شهروندان هشدار داد که هنگامی که آنها از دستگاه pos  استفاده میکنند میبایست بسیار دقت داشته باشند، چرا که کلاهبرداران با استفاده از نصب نرم افزاری به نام ” اسکیمر کارت” میتوانند تمام اطلاعات بانکی افراد را کپی کرده و با به دست آوردن رمزی که مشتریان در اختیار آنها قرار میدهند، به حساب های افراد دسترسی پیدا کرده و از حساب های آنها برداشت کنند.

اشتراک:

نظرات بسته اند