هزینه ی پروازهای چارتری کاهش میابد

0

مسلما پس از تعطیلات نوروز و با فرا رسیدن ماه های اردیبهشت و خرداد، تقاضا برای سفر کم میشود و این کاهش نرخ تقاضا، تاثیر مستقیمی در تغییرات قیمت در بازار حمل و نقل عمومی میشود.
با توجه به این مسئله که با افزایش عرضه ،تقاضا کاهش میابد، بسیاری از آژانس های مسافرتی و شرکت های چارتر کننده، برای کسب سود و درآمد بیشتر، اقدام به فروش بلیت ها با قیمت پایین تر میکنند.

اسدی سامانی درباره شمار شرکت های هوایی کشور گفت: هم اکنون 14 شرکت هوایی در کشور داریم. دو شرکت نیز موفق شده اند از سازمان هواپیمایی کشوری موافقت اصولی را دریافت کنند.
وی اضافه کرد: پس از اینکه شرکت ها موافقت اصولی را دریافت کردند 6 ماه فرصت دارند با تامین ناوگان مورد نیاز پروازهای هوایی خود را آغاز کنند، در غیر این صورت می توانند 6 ماه دیگر آن را تمدید کنند.
دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی گفت: این دو شرکت هم اکنون در حال تامین ناوگان و ایجاد ساختارهای سازمانی هستند تا بتوانند تا در موعد مقرر قانونی پروازهای خود را عملیاتی کنند.
اسدی سامانی درباره تامین ناوگان بیشتر از سوی ایرلاین های ایرانی گفت: بسیاری از شرکت های هوایی برای نوسازی ناوگان هوایی خود در حال مذاکره با شرکت های اجاره دهنده هواپیما هستند تا بتوانند ناوگان مورد نیاز خود را به صورت اجاره یا اجاره به شرط تملیک تامین کنند.
به گزارش ایرنا، شرکت های هوایی ایران هم اکنون بیش از 260 هواپیما در اختیار دارند که نزدیک 100 فروند آن زمینگیر است و بقیه در مسیرهای داخلی و بین المللی پرواز می کند.
از نهم آذرماه پارسال در بیش از 170 مسیر داخلی طرح آزادسازی قیمت بلیت پروازهای داخلی اجرا شد.

اشتراک:

نظرات بسته اند