نگاهی به برخی از ضوابط بیمه سلامت

0

هنگام مراجعه به هر یک از مراکز درمانی و یا داروخانه ها تحت پوشش هر بیمه ای که قرار داشته باشیم، می باید از قوانین مربوط به آن آگاهی کامل داشته تا دچار مشکل نگردیم و در سریع ترین زمان به امورمان رسیدگی شود. در مورد بیمه سلامت ایرانیان نیز وضع به همین منوال است. در زیر به برخی موارد مهم در بیمه سلامت به اختصار اشاره شده است:

بیمه سلامت

بیمه سلامت

طبق قانونی که برای تمام بیمه ها وجود دارد، در پوشش بیمه سلامت نیز پذیرش هر فرد تنها با دفترچه ی بیمه ی خود شخص امکان پذیر بوده و پذیرش بیمار با دفترچه ی شخص دیگری حتی اقوام درجه ی یک ممنوع است.
در هیچ یک از مراکز درمانی طرق قرارداد بیمه سلامت بر اساس ضوابط هیچگونه تعلل و محدودیتی در پذیرش بیماران دارای دفترچه نباید صورت پذیرد.
بر اساس قوانین دریافت هرگونه وجه بیشتر از فرانشیز مصوب از بیماران تحت پوشش بیمه تخلف محسوب شده و ممنوع است.
هر شخص می تواند به جز دفترچه بیمه سلامت، بنا به صلاحدید شخصی خود، تحت پوشش یک بیمه تکمیلی دیگر نیز قرار گرفته و هنگام مراجعه به مراکز درمانی از خدمات آن بیمه استفاده کند.

اشتراک:

نظرات بسته اند