عوامل موثر بر نرخ بیمه شخص ثالث خودرو

0

در ایران بیمه خودرو به دو دسته: بیمه بدنه و بیمه شخص ثالث تقسیم می شود. تعیین میزان و نرخ بیمه ها بنا به عواملی که مد نظر شرکت بیمه گر است؛ متفاوت می باشد.

بیمه شخص ثالث؛ بیشتر بر حسب رسیک پذیری وسیله نقلیه محاسبه می شود. یعنی میزان ایمنی، سابقه تصادفات و … همگی روی نرخ بیمه نامه شخص ثالث تاثیر دارند.

بیمه کردن یک خودرو که ایمنی ۵ ستاره داشته باشد. و سابقه هیچ گونه تصادف یا خسارت به دیگران را نداشته باشد. بمراتب ریسک کمتری دارد. نسبت به خودرویی که نه ایمنی تایید شده ای دارد و سابقه درخشانی هم ندارد!

شما اگر جای شرکت بیمه گر باشید. کدام یک را تضمین می کنید؟

مساله دیگر که یکی از معیار های تعیین نرخ بیمه شخص ثالث، عمر خودرو است. عاقلانه تر آن است؛ خودرویی که عمر بیشتری دارد و فرسوده است. حق بیمه بیشتری برایش در نظر گرفته شود. چرا که خودرو هرچقدر قدیمی تر باشد. امکانات ایمنی کمتری دارد و میزان ریسک پذیری بیشتری دارد.

اما درکشورهای پیشرفته معیار های دیگری هم در تعیین نرخ بیمه شخص ثالث موثر است. عواملی چون سابقه رانندگی، سن راننده، جنسیت، مدل و میزان امنیت خودرو، محل تررد خودرو و مواردی از این قبیل. بر تعین نرخ بیمه تاثیر مستقیم دارد.

بیمه بدنه خودرو

بیمه بدنه خودرو بیمه ای است. که حوادث روی داده برای خودروی مورد بیمه را پوشش می دهد. حوادثی از قبیل حادثه، سرقت و آتش سوزی را شامل می شود.

مهمترین عامل در تعیین نرخ بیمه بدنه خودرو؛ قیمت و ارزش وسیله نقلیه بیمه شده است! چرا که پرداخت خسارت برای تعمیر بدنه یک خودروی ۲۰۰ میلیونی بسیار بیشتر از خوردروی ۲۰ میلیونی است.

به نظر شما چه چیز های دیگری برای تعیین نرخ بیمه خودرو باید توسط شرکت های بیمه مد نظر قرار گیرد؟

اشتراک:

نظرات بسته اند