نرخ برخی جرایم رانندگی 95

0

رانندگان معمولا از نرخ جرایم رانندگی آگاهی دارند و با این وجود برخی از آنها دست به قانون شکنی می کنند.برای برخی اهمیتی ندارد میزان مبلغ خلافی خودروشان دست آخر چقدر می شود و هنگام استعلام خلافی خودرو با چه مبلغ نجومی ای روبه رو می شوند آنها برای راحتی خودشان قانون را زیر پا می گذارند.
متاسفانه در ایران باید رانندگان را از مبلغ جرایم رانندگی ترساند نه از خطری که بی قانونی ممکن است آنها را تهدید کند.با این حال با وجود جرایم سنگینی که برای برخی از خلافهای رانندگی در نظر گرفته شده است برخی رانندگان با آگاهی از آنها مرتکب خلاف می شوند.اینگونه رانندگان را نه می توان از خطر  قانون شکنی ترساند و نه از مبالغ نجومی خلافی خودرو.
شاید برخی رانندگان از نرخ جرایم رانندگی خبر ندارند و به راحتی قانون شکنی می کنند.احتمال این مسئله بسیار اندک است با این حال ما نرخ جرایم رانندگی ای که از دی ماه 95 اجرایی شده است را قرار می دهیم:

 نرخ جدید جریمه‌های رانندگی ۲۲دیماه۱۳۹۴

نرخ جرایم رانندگی 94

نرخ جرایم رانندگی 94

 

نرخ جرایم رانندگی 94

نرخ جرایم رانندگی 94

اشتراک:

نظرات بسته اند