موفق ترین استارتاپ های دنیا

0

شاید در بدو امر فکر کنید که استارتاپ های موفق، در دنیا آن هایی بوده اند که یک اتاق فکر پیچیده با سرمایه ای سنگین در پشتشان ایستاده بوده است. اما یک مرور ساده بر استارتاپ هایی که منجر به یک بنگاه پول چاپ کنی بزرگ شده و به سرعت رشد پیدا کردند، خلاف این موضوع را ثابت می کند. که گاه یک فکر ساده و در ظاهر پیش و پا افتاده می تواند تبدیل به موفقیتی بزرگ و چشمگیر شود.

استارتاپ

استارتاپ

برای مثال Facebook که توسط تعدادی از دانشجویان دانشگاه هاروارد تاسیس شد، با سرعت زیادی در جهان فراگیر شده و اعضای زیادی در آن ثبت نام کردند.

استارتاپ

استارتاپ

سایت فروش اینترنتی آمازون که در ابتدا به انگیزه ی فروش اینترنتی کتاب ساخته شد.
از دیگر ایده های کوچک که به استارتاپ های بزرگ تبدیل شدند، Google، Github، Paypal، Instagram، Virgin Atlantic، Mint، Palantir، Craigslist، ios، Tesla، SpaceX، Firefox و Twitter  از این دسته می باشند.
اکنون نیز اگر شما فکری در سر دارید که گمان می برید می توان آن را به یک چرخه ی اقتصادی تبدیل کرد، بی درنگ دست به کار شوید و بر مبنای یاس و افکار منفی، سرمایه ی ذهنی خود را هدر ندهید.

اشتراک:

نظرات بسته اند