موسیقی توانایی ورزش کردن را افزایش می دهد

0

همانگونه که ورزش کردن باعث تقویت بدن و بهتر شدن روحیه انسان می شود موسیقی نیز بر رفتار و احساسات انسان اثر گذار است. به طوریکه با شنیدن یک موسیقی شاد و انرژیزا انسان قدرت بیشتری برای انجام برخی فعالیت ها میابد.

تاثیر موسیقی آرامبخش را هیچ کس نمی تواند انکار کند؛ مگر می شود یک موسیقی سنتی چینی را شنید و به ارامش نرسید؟

حال تصور کنید که ورزش همراه با موسیقی چقدر می تواند موثر باشد. محققان در این رابطه تحقیقاتی انجام داده اند و به نتایج ارزنده ای رسیده اند. نتیجه این تحقیقات نشان می دهد که ورزش همراه با موسیقی میتواند انگیزه ورزشگاران را برای انجام تمرینات ورزشی بالا ببرد.

مطالعات انجام شده در آمریکا نشان داده است در صورتی که ورزشکاران موسیقی پر انرژی گوش دهند 10 درصد مدت زمان ورزش خود را طولانی تر می کنند.

محققان معتقدند پزشکان باید برای تشویق افراد به ورزش کردن برای آنها موسیقی تجویز کنند. در این تحقیقات 127 نفر مورد بررسی قرار گرفتند.

موسیقی و ورزش

موسیقی و ورزش

علاوه بر اینکه موسیقی مدت زمان ورزش را افزایش می دهد بر کیفیت ورزش نیز اثر گذار است، بررسی ها نشان داده است افرادی که به موسیقی گوش می دهند انرژی بیشتری در زمان ورزش کردن مصرف می کنند.

به نظر می رسد که موسیقی باعث افزایش انگیزه ورزشکاران می شود و بر روحیه آنها تاثیر مثبت می گذارد.

مدیر این تحقیقات می گوید: موسیقی مانند یک ابزار برای افزایش انگیزه ورزشکاران عمل می کند. هنگامی که پزشکان به افراد توصیه می کنند ورزش کنند، بهتر است از آنها بخواهند که در زمان ورزش به موسیقی نیز گوش دهند.

این بار که یک فعالیت ورزش انجام دادید بهتر است همراه با آن یک موسیقی نیز گوش دهید تا خودتان نتیجه این آزمایش را حس کنید!

اشتراک:

نظرات بسته اند