موتورسیکلتها نیز در آلودگی سهم دارند!

0

درست است که مدتیست که آسمان شهر تهران ابریت و بارش برف و باران هوای پایتخت را پاک کرده است، اما همه ی ما میدانیم که این پاکیزگی چندی کوتاه طول نخواهد کشید.

هر روز مجبور هستیم در شهرهای شلوغ هوای آلوده ای را تنفس کنیم که خودروهای فرسوده و قدیمی مسبب اصلی آن هستند. اما نباید فراموش کنیم که موتور سیکلتها نیز در این آلودگی سهم دارند و بخشی از این آلودگی را سبب می شوند.

موتور سیکلت دودزا

موتور سیکلت دودزا

یک آمار کوچک

شهر تهران بیش از 3میلیون موتور سیکلت را در خود جای داده است که 90درصد آنها غیراستاندارد و فرسوده هستند.همین وسیله ی نقلیه ی به ظاهر کوچک علت 20درصد آلودگی هوای تهران است و به علاوه 49درصد آلودگی صوتی را با خود به همراه دارد.

اما میزان آلایندگی هر موتور سیکلت غیر استاندارد 8برابر یک خودروی معمولی است و این 90درصد موتورسیکلت غیر استاندارد روزانه 300هزار تن آلایندگی را در هوای شهر پخش می کنند و ما مجبور هستیم تنفس کنیم.یکی از راههای خلاصی از آلایندگی موتورسیکلتها ترویج موتورسیکلتهای برقی است که البته این امر نیاز به در نظر گرفتن تسهیلات و اتخاذ سیاستهای مناسب دارد.یکی از دلایلی که موتورسیکلتهای برقی جایگزین موتورهای فرسوده نمی شوند هزینه های بالای آنهاست.باید دولت تسهیلاتی را در نظر بگیرد تا مالکان موتورسیکلت فرسوده نسبت به جایگزینی آن با موتورسیکلت برقی راغب شوند.

اشتراک:

نظرات بسته اند