مغز ما توانایی درک بیش از 11 بعد را دارد

0

تا کنون همه ما فرض میکردیم چون اشیای اطرافمان سه بعدی اند پس مغز ما هم تنها میتواند سه بعد را درک کند. این در حالی است که پژوهشگران کشف کرده اند که مغز انسان میتواند بیش از 3 بعد را درک کند.

بر اساس مطالعاتی که تیم تحقیقاتی the Blue Brain Project از سوئیس انجام داده اند. مغز انسان میتواند بیش از 11 بعد را درک کند! این محققان میگویند مغز ما سازه ای کاملا هندسی است و میتواند بیش از 11 بعد متفاوت را درک و تجزیه تحلیل کند.

این گروه تحقیقاتی مدل شبیه سازی شده مغر انسان که بازسازی بسیار دقیقی توسط یک ابر رایانه صورت گرفته است. با استفاده از توپولوژی جبری، شاخه ای از ریاضیات که به بررسی خواص اشیا و فضا بدون درنظر گرفتن تغییر شکل آن ها، تحقیقات خود را تکمیل کرده اند.

این گروه دریافته اند که دسته ای از نورون های عصبی به یک گروه متصل می شوند، و تعداد نورون ها در گروهی که به آن متصل شده اند، خود به عنوان یک شی هندسی تصور می شود.

سرپرست این پروژه «هنری مارکرام» میگوید: ما دنیایی را پیدا کرده ایم که هیچ وقت آن را تصور نمی کردیم

مغز انسان به طور متوسط دارای ۸۶ بیلیون نورون عصبی است، هر نورون یا رشته عصبی در مسیر خود ممکن است اتصالاتی با سایر رشته های عصبی داشته باشد. میلیون‌ها شی هندسی که از اتصال نورون ها ایجاد می شود در ابعاد بزرگ و کوچک در مغز انسان وجود دارد، در برخی از مطالعات به عدد ۷ بعد رسیده شده است ولی در برخی موارد دانشمندان توانسته اند به عددی بیش از ۱۱ بعد نیز برسند.

تیم Blue Brain Project در پروژه ساخت نمونه مغزی خود از بافت نئوکورتکس مغز نیز نمونه برداری کردند، نئوکورتکس بخشی از مغز پستانداران است که در واقع لایه بیرونی دو نیمکره مغزی است و عملکرد دستور های حرکتی، تصمیم گیری و خودآگاهی و زبان در این بخش پردازش می شود.

پس از نمونه سازی و انجام تست های ریاضی، دانشمندان بر روی بافت نئوکورتکس مغز موش صحرایی نیز آزمایشاتی کردند و این موضوع بر روی این نمونه نیز تائید شد.
براساس توپولوژی جبری و آزمایش‌ها عملی، این موضوع تائید شد که مغز در فرآیندی جزئیاتی از نورون های عصبی را به یکدیگر متصل کرده و در مقیاس بزرگ تر آن ها را به یک کل تبدیل می کند.

اشتراک:

نظرات بسته اند