معاینه فنی خودروهای فرسوده تست آلایندگی

0

وسائل نقلیه ی موتوری که در سطح شهرها تردد می کنند علاوه بر این که حمل و نقل را راحت می کنند باعث آلوده تر شدن هوای شهرها نیز می شوند.در این میان خودروهای فرسوده سهم بیشتری در آلوده کردن هوا دارند و 80 درصد آلودگی هوا را همین خودروهای فرسوده سبب می شوند.اما برای کاهش آلودگی هوا معاینه فنی خودرو راه کار موثری است که اگر درست و اصولی صورت بگیرد تا میزان زیادی این آلودگی را کاهش می دهد.در واقع معاینه فنی یک امر لازم و ضروری برای حفظ سلامت جامعه و محیط زیست است.

معاینه فنی خودرو چندسالی است که لازم و ضروری شده است و به صورت منظم در مراکز مجاز صورت می گیرد.در این مراکز چندین تست مختلف بر روی خودرو صورت می گیرد که در صورت وجود نقص مالک بایستی با مراجعه به تعمیرگاههای مجاز اقدام به رفع عیوب کرده و دوباره برای معاینه به مرکز مراجعه کند.عیوب باید به طور کل رفع شوند تا برچسب معاینه فنی برای خودرو صادر شود.

تست آلایندگی خودرو

تست آلایندگی خودرو

تست آلایندگی خودرو

یکی از آزمونهای مهم که در مراکز معاینه فنی صورت می گیرد تست آلایندگی خودرو است.هدف از آزمون آلاینده ها اندازه گیری میزان آلاینده های حاصل از احتراق موتور است.به علاوه میزان مصرف سوخت،سلامت سیستم جرقه و وضعیت عملکرد سوپاپها در دور آرام موتور نیز در این مرحله تست می شوند.اگر خودرو از حالت تنظیم خارج شده باشد و یا در عملکرد مجموعه سیستم احتراق دارای نقص فنی باشد میزان آلاینده های خروجی از اگزوز خودرو از حد استاندارد فراتر می رود و خودرو در این تست رد می شود.در این صورت مالک خودرو بایستی با مراجعه به تعمیرگاههای مجاز ایرادات را برطرف کرده تا از این مرحله به سلامت عبور کند.

از این روی معاینه فنی خودرو می تواند خودروهای فرسوده و آلاینده ی هوا را مجاب به رفع عیوب آلایندگی کند.بنابراین اجرای اصولی معاینه فنی تا میزان زیادی می توان از بار آلودگی هوا ناشی از خودروهای فرسوده و آلاینده ی هوا بکاهد.

اشتراک:

نظرات بسته اند