محدودیت ها

0

برای رسیدن به موفقیت همیشه محدودیت های زیادی سر راه هر شخص قرار می گیرد. در مقالات روزیاتو که در جهت رسیدن به زندگی بهتر و البته موفقیت نوشته شده، با راهکارهای متفاوتی در جهت داشتن زندگی بهتر و دنیای پیروزمندانه تر روبرو می شویم.
اما همه ی ما در راه رسیدن به چیزهایی که می خواهیم با محدودیت ها و مشکلات زیادی مواجه هستیم. ولی در واقع تنها چیزی که موفقیت های ما را محدود می سازد تفکری ست که به ما می گوید ” نمی توانی موفق شوی “. و این واقعا حرف تازه ای نیست که ” آن که می گوید نمی توانم، نمی تواند و آن که می گوید می توانم، می تواند. ”
یکی می گوید: “فکر می کنم همیشه بازنده خواهم بود” و با این حرف یادگیری را کنار می گذارد، موفقیت ها را از دست می دهد، تا دیر وقت کار نمی کند، پس انداز نمی کند، تلاش نمی کند “بی فایده است” و نگفته پیداست که پیشگویی او درست از کار درمی آید و موفق نمی شود.

روزیاتو / موفقیت

روزیاتو / موفقیت

دیگری می گوید: “من موفق خواهم شد، به هر قیمتی این کار را خواهم کرد، تا هر وقت لازم باشد کار می کنم، تا آن جا که بتوانم یاد می گیرم تا جائی که نیاز باشد تغییر کنم. من می توانم! و موفق می شود.”
به خاطر داشته باشیم که هر دو روش مزایایی برای طرفداران خود در بر دارد کسی که راه اول را انتخاب می کند از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند، او همیشه می تواند بگوید “این کار خیلی مشکله، تو به جای من انجامش بده” او از تمرینات خودسازی فردی که برای او موفقیت به همراه می آورد، می گریزد، حتی ممکن است حس همدردی دیگران را برانگیزد. نقش آدم های ضعیف و ناتوان را بازی کردن، می تواند خیلی زیرکانه و راحت طلبانه باشد.
اما لذتی که نصیب فرد دوم می شود بسیار آشکارتر است، زیرا او به هدف می رسد، به هر حال بهتر است امتیازات هر دو روش را بشناسیم.
با هر محدودیتی که برای خود قرار می دهیم، مسئولیتی تازه برای خود ایجاد می کنیم. دور ریختن برچسب هایی که به خود آویزان کرده ایم نخستین گام به سوی خوب زیستن است.

روزیاتو / موفقیت

روزیاتو / موفقیت

هر گاه به توانایی خود برای موفقیت شک کردید به موانعی فکر کنید که دیگران به آن ها چیره شده اند.
به طور کلی ما در جایی ایستاده ایم که اندیشه ها و کنش های چند ساله گذشته ما برایمان رقم زده اند و تمام آن چه که در ده یا بیست سال آینده تجربه خواهیم کرد تحت تاثیر آن چیزی ست که امروز رقم می زنیم.
زندگی فرآیند ساختن است، آن چه امروز انجام می دهید بر آن چه فردا خواهید داشت تاثیر می گذارد، زندگی در یک محوطه ی بسته بیست و چهار ساعته اتفاق نمی افتد. نتیجه ی فردا ثمره ی تلاش امروز است.
چنان که لائوتسه می گوید: یک درخت هر چه قدر هم که بزرگ باشد، با یک دانه آغاز می شود، طولانی ترین سفرها با یک قدم.
راه دیگری وجود ندارد؛ برای بهتر شدن هر چیز باید خود ما بهتر شویم، فردا بسیار شبیه به امروز خواهد بود مگر آن که تلاش را بر آن بیفزاییم.
اگر تمام توان خود را در هر کاری به خدمت بگیرید، معنایش این نیست که شکست را از زندگی خود حذف کرده اید یا ناامیدی و یاس را کنار گذاشته اید. خوب، پس چرا به خود زحمت بدهیم؟ جواب این است: “برای احترام به خود” وقتی فلسفه ی فردی شما این باشد که من تمام تلاش خود را خواهم کرد، صرف نظر از این که… آن وقت است که همیشه می توانید سرافرازانه بر عقاید خود بایستید.

اشتراک:

نظرات بسته اند