مجسمه های عجیب و غریب دنیا

0

کاربرد سنگ ها همیشه برای ساختمان سازی و ساخت یک بنا نیست. گاهی میشود از این سنگ های سفت و زمخت آثاری را ساخت که جلوه ای زیبا و جیرت آوری را به منطقه ای ببخشد.

بعضی از کشور ها دست به ساختن مجسمه های عجیب و غریب اما در عین حال شگفت انگیز زده اند که برخی از آنها داستانی را به نمایش میگذارند و یا سمبل فرد یا چیزی هستند. در زیر تعدادی از عکس های این مجسمه های شگفت آور اما ارزشمند را برای شما قرار داده ایم:

 مجسمه

مجسمه2

مجسمه3

مجسمه4

مجسمه5

مجسمه6

مجسمه7

مجسمه8

مجسمه 4

اشتراک:

نظرات بسته اند