قیمت روز خوردو

0

آلودگی ها و افزایش آلاینده ها، گسترش بحثها را پیرامون جایگزینی ماشین های فرسوده را سبب شده است و جلوگیری از تردد این ماشین ها و نو شدن آنها این روزها بیشتر از هر زمان دیگری امری ضروری تلقی میشود. اما شاید شرایط بسیار مساعدی برای دارندگان برقرار نشده است تا جایگزینی صورت بگیرد.
از اجرای برجام مدت زمان طولانی ای نمیگذرد ، اما با وجود کاهش تقاضا و افزایش عرضه، تغییراتی را در قیمت روز خودروهای داخلی شاهد هستیم که امید است تغییرات بهتر و گسترده تری صورت بگیرد تا ناوگان ها به راحتی نو شوند. لیست قیمت ها به شرح زیر است:

قیمت روز خودرو

قیمت روز خودرو

اشتراک:

نظرات بسته اند