قلعه صمصام السلطنه

0

قلعه صمصام السلطنه یکی از بناهای تاریخی گردشگری شهرکرد است. این قلعه به دست صدر اعظم ایران در دوره مشروطه نجفقلی خان ملقب به صمصام السلطنه بنا شده است.

این بنا در 40 کیلومتری شهرکرد واقع است. مساحت این قلعه حدود هزار متر مربع بوده و شکل آن مستطیلی و در دو طبقه ساخته شده است.

طبقه اول دارای چندین اتاق با پوشش طاق و تویزه و با خشت خام است. جلو این اطاق را ایوانی با ستون های سنگی در بر گرفته که با نقوش حجاری ‌شده گیاهی ترئین شده است. طبقه دوم خراب شده و آثار زیادی از آن باقی نمانده است.

صمصام السلطنه

قلعه صمصام السلطنه

قلعه صمصام السلطنه

اشتراک:

نظرات بسته اند