در این قبرستان به جای گریه میخندید!

0

هنگامی که به شما میگویند آیا آن قبرستان را دیده اید، ذهن و تمرکز شما به مکانی غم انگیز و بعضا خشکی معطوف می شود که در آن تعداد زیادی از مردگان به خاک سپرده شده اند. اما در دنیا قبرستان هایی وجود دارند که خبری از دل مردگی در آنها نیست. درست است که در خاک آنها تعداد زیادی به خواب ابدی فرو رفته اند، اما استفاده از رنگ های مختلف ،به این فضا روح بخشیده است.
درست است که نمیتوان این مکان را مکانی برای گشت و گذار و گردشگری دانست، اما در رومانی قبرستانی وجود دارد که سنگ قبرهای آن به رنگ آبی ساخته شده اند و جالب اینجاست که افرادی که به این قبرستان می روند با لبخندی بر روی لب از این مکان بیرون می روند.
در این قبرستان مرگ به شوخی گرفته شده است و به آن شبیه به بازی نگاه می شود، که در آن بازی هر کس زودتر بمیرد بازنده است. اگر در این روستا فردی بمیرد، سنگ قبر آبی برای آن در نظر گرفته میشود و نام، نقاشی از او، شغل او و نحوه ی مرگش را روی آن درج می شود و احتمالا بر روی سنگ قبرش شعری با درون مایه طنز نوشته میشود. برای همین است که بیشتر افراد که به این قبرستان می روند معمولا با خنده از آن خارج میشوند. درست است که مرگ دردناک است اما گفته میشود بعضی از این اشعار به قدری خنده آور است که تحت هیچ شرایطی افراد نمیتوانند جلوی خنده ی خود را بگیرند.

گردشگری رومانی | قبرستان شاد

گردشگری رومانی | قبرستان شاد

گردشگری رومانی | قبرستان شاد

گردشگری رومانی | قبرستان شاد

قبرستان شاد

قبرستان شاد

اشتراک:

نظرات بسته اند