طراحی سایت :اولین وب سایت جهان

0

در روزگاری به سر می بریم که هیچ سوالی بی پاسخ نمی ماند و این به لطف شبکه ی گسترده ی جهانی www است.در سال 1991 فردی به نام تیم برنرزلی خالق اولین وب سایت در جهان شد.او فناوری اولین وب سایت در جهان را راه اندازی کرد و پدر وب دنیا لقب گرفت.حالا با گذشت بیش از 20سال از آن تاریخ هر روزه در اخبار فناوری شاهد فناوریهای نو در حوزه ی طراحی سایت هستیم.

اولین وب سایت بر روی یک کامپیوتر Next خلق شد و محلی برای یافتن اطلاعات درباره ی شبکه ی گسترده ی جهانی بود.اما از این وب سایت نسخه ی اصلی وجود ندارد و تنها یک نسخه ی محافظت شده ی آن توسط CERN در دسترس است.به دلیل توسعه ی پروﮋه ی www  نسخه ی اولیه ی 1991 دیگر در دسترس نیست.

اما در این 24سال شبکه جهانی دچار پیشرفتهای چشمگیری شده است و روز به روز شاهد این پیشرفت هستیم.طراحی سایت نیز به دنبال آن پیشرفت کرده است.اگر وب سایت اولیه را ببینید هیچ خبری از تصاویر و رنگ و لعاب امروزه نیست.

به هر حال باید از پدر وب دنیا به خاطر این ابداع تشکر کرد چرا که دیگر در خانه نشسته ایم و کل دنیا را در اختیار داریم.

رایانه اولیه

اولین وب سایت

اشتراک:

نظرات بسته اند