طاق پیروزی مسکو- یادگار 16 دسامبر 1812

0

با تور گردشگری کشور روسیه همراه شده و به شهر دیدنی مسکو می رویم. در این شهر بناهای دیدنی و جاذبه های گردشگری فراوانی وجود دارد.
یکی از آثار تاریخی ماندگار و بسیار با ارزش مسکو طاق پیروزی می باشد که در پارک پیروزی مسکو واقع شده است.
طاق پیروزی مسکو نماد پیروزی روسیه بر لشکر ناپلئون بناپارت در سال 1812 می باشد.

 

لشکرکشی ناپلئون بناپارت امپراطور فرانسه

کشور فرانسه در دوران حکومت ناپلئون بناپارت با لشکرکشی هایی که وی به کشورهای دیگر انجام می داد و همه را با پیروزی های پرافتخار پشت سر می گذاشت به یکی از قدرتمند ترین کشورها تبدیل شده بود.

 

تور روسیه / طاق پیروزی مسکو

تور روسیه / طاق پیروزی مسکو

ایتالیا، اسپانیا، هلند، آلمان و لهستان همه مغلوب حمله ی ناپلئون شده و تحت اختیار وی قرار گرفتند.
ناپلئون بناپارت تصمیم به لشکرکشی به روسیه گرفت. وی با لشکری بسیار بزرگ و برترین تجهیزات نظامی به خاک روسیه حمله کرد. وی آغاز جنگ را با سرعتی باورنکردنی به پیش تاخت، اما یک روز پس از ورود وی به مسکو شهر آتش گرفت و سربازان روسی در حال عقب نشینی سپاه ناپلئون را در مسکو بدون آذوقه و تجهیزات گذاشتند.

 

تور روسیه / طاق پیروزی مسکو

تور روسیه / طاق پیروزی مسکو

زمستان سرد روسیه فرا رسید و لشکر ناپلئون که در حال عقب نشینی بود در یخبندان و برف سنگین روسیه زمین گیر شده و عده ی بیشماری از سرما و گرسنگی جان باختند.
این شکست پایه ی شکست کلی ناپلئون و برکناری وی از قدرت را بنا نهاد.

 

تور روسیه / طاق پیروزی مسکو

تور روسیه / طاق پیروزی مسکو

اشتراک:

نظرات بسته اند