صندلی های کمر شکن از ما چه میخواهند؟

0

امروزه هر جایی میرویم برای نشستن با صندلی سرو کار داریم و عامل بیشتر کمر دردها هم همین صندلی های خوش رنگ و لعابند.

مدرسه رفتن و نشستن روی نیمکت ها، کار در اداره یا مغازه و نشستن پشت میز کار، حتی در بیمارستان و بانک هم باید بر روی صندلی انتظار بنشینیم. این همه نشتن روی صندلی آیا کمر درد به همراه ندارد؟

در بسیاری از موارد انجام فعالیت های حرفه ای به دلیل وجود عوامل آسیب زا و همچنین مداومت تماس های شغلی با این دسته از عوامل، ممکن است باعث بروز آسیب های شغلی گردد. که کمر درد از این موارد است.

صدمات اسکلتی عضلانی که می تواند ریشه در عوامل گوناگون و متنوع شغلی و همچنین غیر شغلی داشته باشد را در زمره، بیماری های مرتبط با کار قرار می دهند مانند ناراحتی های ناحیه گردن و یا کمر، گرفتگی عضلات در حین انجام کار، دردهای مچ دست. بخش عمده ای از این آسیب ها در حین انجام کارهای نشسته در شرایط غیر ارگونومیک رخ می دهد و در این راستا استفاده از صندلی های نامناسب نقش مهمی را در بروز این ناراحتی ها به ویژه عوارض ستون مهره ها بازی می کنند.

صندلی انتظار

صندلی انتظار

لذا راه حل این مشکل در طراحی ارگونومیک صندلی نهفته است. ذکر این مهم لازم است که صدمات جسمانی ضمن محدودسازی افراد، خسارت های اقتصادی را نیز تحمیل می کند.

با دانستن این موضوع که چقدر صندلی در سالم ماندن ستون فقرات مهم است. بهتر است در مورد صندلی کارتان کمی بیشتر از پیش حساسیت به خرج دهید هرچه باشد. چهار ستون بدنتان باید سالم باشد تا کار کنید!

اشتراک:

نظرات بسته اند