شهر الماس کجاست؟

0

در یکی از کشورهای دنیا ، حفره ای بسیار بزرگ وجود دارد که از آن به عنوان گرانقیمت ترین حفره ی جهان نام برده میشود . حفره ای که ارزشآن بسیار زیاد است و در میان جهانیان شهرت بسیار دارد .  این حفره در کشور روسیه قرار دارد و در واقع معدنی از الماس است . دهانه ی این حفره آنقدر وسیع است که پرواز بر فراز آن منع ششده است چرا که ممکن است بالگرد ها به درو آن کشیده شوند .

همچنین وسعت دهانه ی این حفره ی گرانقیمت میتواند شرایطی مانند گربادهای قوی ایجاد کند که بالگردها را به داخل خود بکشد .
ارزش این حفره و یا بهتر است بگوییم این معدن الماس روسی بش از 13 میلیارد پوند برآورد شده است و به همین علت سبب شده است تا به شهر الماس شهرت یابد . این معدن در شرق سیبری قرار گرفته است و دارای عمق 1.722 فوت و قطر یک مایلی است .

این معدن در سال 2004 دوباره مورد استفاده قرار گرفت و بعدها تونل‌های زیرزمینی‌ای در آن ایجاد شد که نهایتا در سال 2014، شش میلیون قیرات الماس سخت از آن محل خارج شد.

شهر الماس روسیه

شهر الماس روسیه

 

شهر الماس روسیه

شهر الماس روسیه

اشتراک:

نظرات بسته اند