آینده ی ما در روز شهرهای جهانی با استانداردهای ایزو

0

شهرنشینی زنده است و روز به روز بیشتر نفس می کشد. شهرهای ما در حال حاضر 2.4 میلیارد نفر را در خود جای داده اند. ایجاد شهرک های پایدار و انعطاف پذیر، موضوع روز جهانی شهرهای جهانی در سازمان ملل متحد بوده است. استانداردهای جدید ایزو نشان می دهند که برای رسیدن به شهرهای پایدار و مطابق با قوانین توسعه چه الزاماتی مورد نیاز خواهد بود.

چگونه با افزایش جمعیت روبرو شویم و چطور جذابیت شهرهایمان را بالا ببریم؟ چطور دارایی های زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی خود را حفظ کنیم؟
از آن جا که تبدیل شدن به یک جامعه ی برتر در قاره ی اروپا نیاز به استاندارد بین المللی ISO 37101 داریم، سیستم مدیریت توسعه ی پایدار با استفاده از راهنمایی Sappada در ایتالیا با این استاندارد همراه شده و به نتیجه ی مطلوبی منجر می شود.

ابتکارات جدید برای آموزش و حفاظت از محیط زیست، راه های جدید ارتقا سیستم اندازه گیری و نظارت بر عملکرد پایداری و همین طور افزایش مشارکت جامعه در این استاندارد ارائه شده است.

ایزو 37101 بخشی از مجموعه ی استانداردهای اختصاص داده شده برای شهرهای پایدار و انعطاف پذیر در آینده را در خود جای داده است. اهداف مجمع امسال برای توسعه ی شهرهای جهان بر پایه ی برنامه ی توسعه ی پایدار سازمان ملل و ساخت جوامع پایدار طرح ریزی شده است.

 

شهرهای هوشمند با استانداردهای ایزو

شهرهای هوشمند با استانداردهای ایزو

ISO / TC 268 شهرها و جوامع پایدار که توسط کمیته ی متخصصین از بیش از 50 کشور توسعه یافته، با دیگر استانداردهای ایزو از جمله ISO 37150 در زیرساخت های جوامع هوشمند و به تازگی به روز شده و همین طور ISO 37120 متمرکز بر شهرها و جوامع پایدار و شاخص های خدمات شهری و کیفیت زندگی همراه می شود و به اهداف روز ملی شهرهای جهانی امسال کمک می کند.

دکتر برنارد گیندروز، رئیس ISO / TC 268 می گوید که شهرهای فردا با چالش های زیادی روبرو هستند، همچنین فرصت های بزرگی مانند افزایش مشارکت شهروندان و بهبود زنگی شهری را نیاز داریم.

او اظهار داشت: آینده ی شهرها همه را تحت تاثیر قرار می دهد. زیرا همه چیز از جمله حمل و نقل عمومی، امکانات عمومی، تامین آب و انرژی، بهداشت و … به مشارکت اجتماعی نیاز داریم.

ایجاد شهرهای پایدار نیازمند کار و تلاش همگانی می باشد. به عنوان شهرهای که در تعامل پیچیده با سیستم ها هستند، استانداردهای ایزو چگونگی برخورد با چالش های فراوان از جمله جمعیت رو بهرشد، چگونگی دستیابی به استراتژی های مشخص، اهداف و نقشه های راهبردی را تعریف می کند.

ایزو با همکاری سازمان های استاندارد، کمیته ی بین المللی IEC و اتحادیه بین المللی مخابرات ITU در 29ام نوامبر 2018 در انجمن جهانی هوشمند شهر سانتا فه آرژانتین این الزامات را تعریف و تصریح ساخت.

این انجمن با همکاری چهره های برجسته ی بین المللی در حوزه ی فضای شهرهای هوشمند و پایدار به بحث در مورد چالش ها و راه حل های توسعه ی شهرهای هوشمند پرداخت.

برای مطالعه ی جزئیات بیشترمی توانید وب سایت Smart City را بررسی کنید.

منبع: www.iso.org

اشتراک:

نظرات بسته اند