شرایط بیمه شخص ثالث در کشور های غربی چگونه است؟

0

بیمه شخص ثالث پر کاربردترین نوع بیمه در کشورمان و دیگر کشور های جهان است. در واقع بدون داشتن این نوع بیمه نامه نباید سوار خودرو شد. اما روش بیمه شخص ثالث در ایران و دیگر کشور ها تفاوت هایی دارد. برای شرایط خرید آنلاین بیمه شخص ثالث اینجا کلیک کنید.

بسیاری از کشور های خارجی رانندگان را بیمه میکنند تا به بهترین شکل بتوانند از مزایای بیمه بهرمند شوند.

براساس قانون، کشورهای خارجی به جای بیمه کردن خودرو، رانندگان را بیمه می کنند. آنها اجازه رانندگی را به افراد پرخطر نمی دهند و برای رانندگان دیگر نیز بیمه های مسئولیت اجتماعی تعیین می کنند تا در صورت بروز حادثه، افراد بتوانند از بیشترین مزایای بیمه ای استفاده کنند.

ابوالحسن صدریه کارشناس بیمه دراین باره می گوید: «در سیستم بیمه ای کشور آمریکا، دولت های ایالتی، حداقلی را تعیین می کنند که این حداقل نباید معادل با دیه در کشور ما باشد. آنها می گویند رانندگان باید حداقل مقدار تعیین شده را برای بیمه مسئولیت خریداری کنند تا در صورت بروز حادثه، امکان جبران خسارت های احتمالی وجود داشته باشد».

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث

آن گونه که او می گوید، رانندگان در آمریکا مختارند حداقل بیمه را خریداری کنند یا از پوشش های بیمه ای بالاتری استفاده کنند: «یک راننده در آمریکا می تواند به جای ٢۵ هزار دلار، ۵٠ هزار دلار پوشش بیمه ای خریداری کند؛ اما اگر سقف مسئولیت اجتماعی بیمه افزایش یابد، مانند کشور ما، مبلغ حق بیمه دو برابر نمی شود و فقط درصد ناچیزی به هزینه خرید بیمه اضافه می شود؛ این در شرایطی است که رانندگان می توانند تا ۵٠٠ هزار دلار هم پوشش بیمه ای خریداری کنند و نگران مشکلات ناشی از خسارت های احتمالی سوانح رانندگی نباشند».

اشتراک:

نظرات بسته اند