شبیه سازی انسان با ویرایش ژنتیکی خوب یا بد؟

0

شبیه سازی انسان اولین بار در فیلم های علمی هالیوودی به جهانیان معرفی شد. و تا حدی تخیلی به نظر میرسید. اما حالا امر شبیه سازی انسان به قدری پیشرفت داشته که برخی این کار را یک خطر تلقی میکنند و به عقیده بسیاری از دانشمندان باید ممنوع شود.

دستیابی به ویرایش ژنی انسان و تولید جنین از آن، نگرانی بین المللی را در جامعه جهانی برانگیخته است.

کمتر از یک هفته پیش بود که دانشمندان از شبیه سازی کامل ژنتیکی جنین های انسان با استفاده از تکنولوژی CRISPR خبر دادند. این موضوع نشان دهنده این است که دانشمندان نه تنها به شبیه سازی انسان دست یافته اند. بلکه قادر به تغییرات ژنتیکی و برنامه ریزی بر روی DNA انسان هستند.

پروژه ای که از آن صحبت میکنیم با نام «Oregon Health and Science University» شناخته میشود و توسط «Shoukhrat Mitalipov» سرپرستی و در آمریکا اجرا شده است.

سرپرست این تیم تحقیقاتی گفته است: جنین هایی که در این روش شبیه سازی می شوند، باهدف مطالعه و تنها برای چند روز پرورش داده می شوند.

در سال 2015 دانشمندان چینی آزمایش مشابهی را انجام دادند که مخالفت عمومی را برانگیخت و منجر به ممنوعیت استفاده از روش CRISPR روی جنین انسان شد.

مقامات آمریکایی نیز این روش را تهدیدی برای امنیت عمومی می دانند، درحالی که این روش به سادگی دانشمندان را قادر می سازد قطعاتی از DNA را که قابلیت برنامه ریزی شدن دارد، با آنزیمی خاص، جدا کنند. به این ترتیب می توان DNA هر فرد و فرزندانش را طوری ویرایش نمود که ژن بیماری های خاص را نداشته باشند.

در هر صورت از چنین روشهایی میتوان استفاده کرد و بیماری های خطرناکی را در نسل های بعدی ریشه کن کرد. اما شاید عده ای به دنبال تولید انسان هایی با خصوصیات منحصر به فرد باشند. آنوقت چه میشود؟

اشتراک:

نظرات بسته اند