سهم خودروی های فرسوده در آلودگی هوا

0

این روزها که در شهرهای بزرگی مثل تهران قدم می زنیم، از شدت آلودگی زیاد یا نفس کشیدن برایمان سخت می شود یا سوزش شدیدی در چشم مان احساس می کنیم. با وجود طرح های زوج و فرد و بنزین یورو4 و استانداردهای ملی خودروسازان، هوا هنوز هم برای تنفس سالم نیست.
مسئولان محیط زیست می گویند هر خودروی فرسوده برابر با 30 خودروی سالم هوا را آلوده و ناسالم می کند. در حال حاضر 2 میلیون خودروی فرسوده در کشور تردد دارند و این برابر است با آلودگی 60 میلیون خودرو !!
اینکه چرا به حال این 2 میلیون خودرو فکری نمی شود و چرا هنوز بخش اعظم شان در ناوگان حمل و نقلی هستند، تعجب برانگیز است. یکی از پیشنهاداتی که دولت داده است جایگزینی خودروهای فرسوده است. به این ترتیب که با ثبت نام خودوری فرسوده در سایت های مرتبط، درخواست تعویض با خودرویی جدید ثبت می شود. دولت هم در حمایت، بخشی از هزینه خودروی جدید را به صورت وام اقساطی تعیین کرده است.

اشتراک:

نظرات بسته اند