سقف پرداخت بیمه در تصادف با خودروی لوکس

0

داشتن بیمه بدنه برای هر خودرویی لازم است. بخصوص اگر خودروی شما لوکس باشد. در تعیین نرخ بیمه بدنه عوامل متعددی تاثیر گذارند، برای تعیین قیمت بیمه بدنه خودرویتان از سامانه استعلام بیمه بدنه استفاده کنید.

فرض کنید. شما یک خودروی ارزان قیمت دارید و با یک خودروی لوکس بالای 500 میلیون تصادف کرده اید. بیمه شما تا چه میزان از خسارت های طرف مقابل را جبران خواهد کرد؟

در ادامه مروری کلی بر قوانین بیمه بدنه و شخص ثالث خودرو داریم تا به جواب این سوال برسیم.

بر اساس قوانین و مقررات در سال های گذشته در صورتی که شما با خودرویی گران قیمت تصادف می کردید، بیمه گذار تنها بخشی از خسارت تصادف که مربوط به تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه شخص ثالث بود را تقبل می کرد. بنابراین خسارت زننده موظف بود طبق قانون مابقی خسارت را پرداخت کند.

نحوه کار نیز به این صورت بود که ابتدا خسارت باید از سوی کارشناسان رسمی برآورد می شد و مبلغ غرامت تا سقف بیمه مورد نظر که در سال 94 حداقل 5/ 5 میلیون تومان بود را پرداخت می کرد و پرداخت مابقی خسارت را به عهده شخصی که خسارت را وارد کرده بود، می گذاشت.

اما طی سال گذشته، بند جدیدی به قانون بیمه شخص ثالث اضافه شد؛ بنابراین، در صورتی که یک خودروی معمولی با خودرویی گران قیمت تصادف کند، شرکت بیمه تعهد دارد، متناظر با 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام خسارت وارده را جبران کند.

در این قانون بیمه گذار یک خودروی متعارف را مبنایی برای تعیین سقف پرداخت خسارت در نظر گرفته است؛ قیمت خودروی متعارف نیز 50 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام در نظر گرفته شده است. از آنجا که دیه در ماه های حرام در سال جاری 280 میلیون تومان تعیین شده است، بنابراین 50 درصد این مبلغ یعنی 140 میلیون تومان حداکثر سقف پرداخت خسارت به خودروی گران قیمت از نظر قانون است.

بنابراین اگر کسی با این نوع خودروها تصادف کند متناظر با 140 میلیون تومان باید خسارت پرداخت کند. به طور مثال اگر خودرویی 560 میلیون تومان قیمت داشته باشد و در تصادف به آن 50 میلیون تومان خسارت واقع شود از نظر این قانون چون 140 میلیون تومان یک چهارم 560 میلیون تومان محاسبه می شود؛ بنابراین، تعهد و مسئولیت مقصر در قبال این خسارت تنها 12 میلیون و 500 هزار تومان یعنی یک چهارم 50 میلیون تومان است.

رئیس کل بیمه مرکزی به همه دارندگان خودروهای گران قیمت در کشور توصیه می کند، حتما بیمه بدنه کامل داشته باشند تا بتوانند مابقی خسارت وارده به خودروی خود را از طریق بیمه بدنه جبران کنند.

اشتراک:

نظرات بسته اند