سفر به ترکیه از مسیر زمینی

0

وقتی برای چند روز گردشگری برنامه ریزی می کنید، در کنار مسافرت های داخلی که می توانید داشته باشید، تورهای خارجی بسیار وسوسه کننده هستند. کشور همسایه، یعنی ترکیه از بهترین مقاصد گردشگری و توریستی خصوصا برای ایرانیان می باشد. نزدیکی فرهنگ ملت ایران و ملت ترکیه تفریح در این کشور را بارها خوشایندتر می سازد.

تور ترکیه با قطار

تور ترکیه با قطار

اگر تور ترکیه با قطار را به جای سفر با پرواز مستقیم انتخاب کنید، در صرف هزینه های سفر بسیار صرفه جویی می شود. البته سفر با قطار سختی های خودش را دارد. اما اگر خود را شخصی مقاوم و ماجراجو می بینید و کاهش هزینه ها برایتان مهم است، بد نیست یک بار سفر با قطار به کشور ترکیه را تجربه کنید.

تور ترکیه با قطار

تور ترکیه با قطار

البته با سفر به وسیله ی قطار تقریبا دو روز از زمانی که برای سفر خود در نظر گرفته اید را از دست خواهید داد. به خصوص در مرز معطلی زیادی انتظارتان را می کشد. اگر چه می توان این مساله را از منظر دیگری نیز نگاه کرد. و آن این که در مسیر ریل قطار می توانید از دیدن مناظر مسیر و شهرهای که سر راهتان قرار دارد محظوظ شوید.

متاسفانه واگن های قطارهای ایران هنوز همان واگن های قدیمی هستند و نمی توان انتظار سفر راحتی را از مسیر زمینی داشت. تهویه ی نامناسب واگن ها کمی سفر را با سختی همراه می سازد و شاید نتوانید به حد کافی از طی مسافت خود لذت ببرید. اما این هم برای خودش تجربه ای خواهد بود.

ترکیه

ترکیه

اشتراک:

نظرات بسته اند