سفر به زیبایی های ایران، آبشار لاتون

0

سفر،سفر،سفر

اگر سال ها در پی هم به جهانگردی و ایرانگردی پرداخته، و خاطرات زیادی روی هم جمع کرده باشید؛ باز هم سفرهای داخلی و به جای جای ایران زمین ارزش دیگری برای هر یک از ما خواهد داشت.

آبشار لاتون

یکی از زیباترین مناظر دیدنی کشور، آبشار زیبای لاتون در 15 کیلومتری شهر آستارا و در روستای کوته کومه می باشد. آبشار لاتون مرتفع ترین آبشار ایران و به ارتفاع 105 متر است.
زمانی که به 500 متری محل سرریز آبشار برسید، می توانید از دور منظره ی زیبای آن را مشاهده کنید. البته در کنار آبشار لاتون آبشارهای دیگری نیز هستند، اما هیچ یک به پای ارتفاع و زیبایی لاتون نمی رسند.
در اطراف این آبشار زیبا و خروشان، سرسبزی و حاصل خیزی فراوانی یافت می شود. گویی همه چیز حتی سنگ ها در این مکان زنده اند و نفس می کشند.
درختان میوه و صیفی جات و همچنین حیواناتی نظیر جوجه تیغی و گرگ در این حوالی دیده شده و شاید گاه گاه موفق به دیدن یک خرس قهوه ای نیز شوید.
از این رو سفر به این نقطه از کشور در کنار لذت بردن از زیبایی های طبیعت، با یک حس ماجراجویی نیز همراه خواهد بود.

آبشار زیبای لاتون

آبشار زیبای لاتون

آبشار زیبای لاتون

آبشار زیبای لاتون

اشتراک:

نظرات بسته اند