ساعت “طرح ترافیک” و “زوج و فرد” تغییر نمیکند

2

باز هم اول مهر آمد و بازگشایی مدارس نزدیک است. اما پلیس های راهنمایی رانندگی بیشتر از همه نگران ترافیک و آلودگی هوا هستند. همه میدانیم با گشایش مدارس چقدر ترافیک ها بیشتر میشوند. هرچند خرید طرح ترافیک با موبایل و … تاثیر بسزایی داشته اند. اما اباز هم جوابگو نیستند.

رییس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران سردار محمد رضا مهماندار، در خصوص تغییرات طرح ترافیک گفت همچنان مثل نیمه اول سال. همان ساعت ها طرح ترافیک به قوت خود باقی است و هنوز تغییری صورت نگرفته! طرح ترافیک و زوج و فرد از ساعت 6:30 صبح آغاز شده و طرح ترافیک در ساعت 17 و طرح زوج و فرد در ساعت 19 به پایان می رسد.

آلودگی هوا

آلودگی هوا

سردار مهماندار گفت: با توجه به اینکه اعمال چنین تغییراتی با مصوبه شورای ترافیک تهران مقدور است طرح ترافیک و زوج و فرد همچون نیمه نخست سال خواهد بود.

همچنین این مقام مسئول، درباره تدابیر پلیس برای بازگشایی مدارس و آغاز مهرماه، اظهار کرد: برابر پیش بینی هایمان احتمالا از ابتدای مهرماه شاهد افزایش 30 درصدی در حجم ترافیک باشیم که این افزایش در ساعات پایانی صبح و همچنین هنگام غروب آفتاب بیشتر به چشم می خورد.

برنامه ریزی های لازم در این زمینه نیز انجام شده و ما از مدارس خواسته ایم تا تکلیف سرویس ها را پیش از آغاز سال تحصیلی مشخص کنند تا دانش آموزان از همان روز نخست با سرویس به مدرسه بروند و دیگر نیازی به حضور والدین و خودروهای شخصی در اطراف مدارس نباشد.

اشتراک:

2 دیدگاه