ساحلی با ماسه های سیاه

0

یکی از سواحل بسیار زیبا در دنیا که توجه بسیاری از مسافران را به خود جلب کرده است، ساحلی زیبا به نام پونالو است. این ساحل دارای شن های سیاهی است  اتفاقا به همین نام نیز شهرت یافته است و میتوان گفت از مشهورترین سواحل سیاهرنگ در دنیا است که از شن و ماسه ‏های سنگ بازالت تشکیل شده است.

وقتی صحبت از ساحل های مختلف دنیا به میان می آید، شاید بسیاری از ما سواحلی با شن های روشن و سفید را تصور کنیم چرا ‏که بیشتر از ساحل های رنگی دیده ایم. اما بد نیست بدانید سواحلی وجود دارد که دارای شن و ماه سیاه رنگ هستند. بنابراین اگر دوست دارید در سفر ساحلی بعدیتان به یکی از سواحل سیاه رنگ دنیا بروید ‏می توانید ساحل پونالو را انتخاب کنید.
این ساحل از مواد مذاب سرد شده که به داخل اقیانوس رفته ساخته شده است و هنگامی که سرد می شدند به این شکل در آمده و ‏همراه با موج ها به ساحل آمده اند.

این شن و ماسه های سیاه نه تنها ساحل پونالو را زیبا کرده است بلکه به آن جذابیت خاصی نیز ‏بخشیده است. در ساحل پونالو گونه های مختلفی از حیوانات خطرناک نیز وجود دارند که از نمونه های آن می توان به لاک پشت ‏دریایی سبز اشاره کرد که دیده شده کنار ساحل به روی این ماسه های سیاه می خزند. ‏ ‏‏ ‏‏ ‏‏‏‏ ‏ ‏

ساحل پونالو

ساحل پونالو

ساحل پونالو

ساحل پونالو

ساحل زیبا پونالو

ساحل زیبا پونالو

اشتراک:

نظرات بسته اند