زمزمه ی ویروس زیکا در ایران

0

صحبت از ویروس زیکا در تمام کشورهای جهان بورس اخبار است ، همه جا گمانه زنی از وجود یا عدم وجود این ویروس در خاک هر کشوری به گوش می رسد. نگرانی های جوامع جهانی از شیوع این بیماری روز به روز افزایش می یابد. گرچه این ویروس نیز مانند دیگر ویروس های پیشین سرانجام مهار خواهد شد اما تا آن روز استرس نفوذ آن به مرزهای کشورمان وجود دارد.

ویروس زیکا

ویروس زیکا

در تمامی استان ها به خصوص استان های مرزی کلیه تمهیدات پیشگیرانه انجام شده و مسافرین ورودی به فرودگاه های کشور از لحاظ امکان ناقل بودن مورد بررسی قرار می گیرند.
طبق اظهارات مسئولین هیچ موردی از ابتلا به ویروس زیکا در ایران گزارش نشده، و حتی هیچ شخص ناقلی نیز معرفی نشده است. احتمال وجود پشه ی ناقل یعنی همان پشه آئدس در برخی استان ها را نمی توان کتمان کرد، اما تنها دیده شدن این پشه که معلوم هم نیست که ناقل باشد یا خیر هیچ دلیلی بر وجود ویروس در کشور نمی باشد.
به هر طریق تا ریشه کن شدن این ویروس، احتیاط بیش از حد شرط عقل بوده و علیرغم پاک بودن ایران از این ویروس بهتر است از رفتارهای پر خطر دوری کنیم.

ویروس زیکا

ویروس زیکا

اشتراک:

نظرات بسته اند