زمزمه های فیلتر تلگرام

0

چندی ست که صحبت هایی در خصوص فیلتر تلگرام به صورت همیشگی و بدون بازگشت مطرح شده است. و عموم مردم از به واقعیت پیوستن این ماجرا نگرانی دارند.

اما صحبت های اخیر رئیس کمیسیون امنیت ملی آب پاکی را روی دست همه ریخته و خبر از قطع تلگرام می دهد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی با اشاره به فیلتر دائمی و قطعی تلگرام تا حداکثر پایان فروردین ماه، سامانه های ملی را به عنوان جایگزین معرفی می کند و اظهار داشته است: تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد و فکر می کنم این اتفاق حداکثر تا پایان ماه جاری بیافتد.

فیلتر تلگرام

فیلتر تلگرام

علاءالدین بروجردی عنوان ساخت: این تصمیمی است که در بالاترین سطح اتخاذ شده و تلگرام جای خود را به یک سامانه مشابه ملی خواهد داد. این موضوع به لحاظ امنیت ملی ما مهم است، با توجه به نقش مخربی که تلگرام در بحران های سال گذشته در کشور داشت و هم اینکه ما امروز در فضای مجازی به این توانمندی رسیده ایم که یک سامانه ملی را تعریف کنیم؛ مانند سروش و ظرفیت های دیگر.

وی صحبت های خود را این طور ادامه داد که: ممکن است تعداد مشترکین سروش ۳ میلیون باشد و تعداد مشترکین تلگرام چهل میلیون، اما این تعداد سرریز می شوند؛ وقتی تلگرام از مدار خارج شد مردم به یک سامانه ملی روی می آورند.

این مقام مسئول گفت: در رابطه با نگرانی هایی که رسانه های بیگانه بیشتر به آن دامن می زنند که سامانه های داخلی ایمن نیست و یا مسائلی از این گونه، به لحاظ بستر سازی فنی و سالم بودن محیط آن، کار گسترده ای دارد صورت می گیرد.

مشاغل وابسته به تلگرام

متاسفانه با فیلتر دائمی تلگرام بسیاری از مشاغل فعلی که بر پایه ی این اپلیکیشن و با وابستگی به آن فعالیت می کنند، به مشکل جدی برخواهند خورد و به نظر می رسد تا بتوانند شیوه ی دیگری برای ادامه ی فعالیت خود اتخاذ نمایند، حجم زیادی شکست در کسب و کارها و افزایش نرخ بیکاری خواهیم داشت.

اشتراک:

نظرات بسته اند