ریسک پذیری

0

مقالات زیادی از روزیاتو به مثبت اندیشی و کسب موفقیت اختصاص داده شده است. طبیعی ست که همه ی ما در تلاش های روزمره برای رسیدن به اهداف خود پیش می رویم. اما این که تا چه اندازه در این امر موفق باشیم و تا چه حد به نتیجه ی دلخواه برسیم بستگی زیادی به بینش ما، ریسک پذیری و البته عوامل محیطی دارد.
موریس وست می گوید: یک انسان کامل بودن، بسیار ارزشمند است، انسان هایی که شهامت پرداخت بهای عشق را دارند بسیار انگشت شمارند، عاشق کسی است که تمام اندیشه های امنیت را رها کرده و بی پروا به روی هر خطری آغوش گشوده است. باید زندگی را هم چون معشوقی در آغوش گرفت.
رسیدن به هر هدفی همیشه مستلزم قبول خطر است. شخصی ممکن است بگوید “نه من ریسک نمی کنم، من جانب احتیاط را رها نمی کنم.” اما او نمی فهمد که تا احتیاط را کنار نگذارد به هدف نمی رسد، هدف همیشه سرجای خود بوده است و بر این سیاره قانونی حاکم است که رسیدن به پاداش را به بهای قبول خطر تضمین می کند و جز این راه، راه دیگری وجود ندارد.

روزیاتو / کسب موفقیت

روزیاتو / کسب موفقیت

ما اغلب زندگی را با نگرشی مثبت نسبت به خطر کردن آغاز می کنیم، در کودکی طاقت چشم پوشی از ماجراجویی های تازه را نداریم، به همین خاطر است که مادرها همیشه فرزندان خردسال خود را بالای نردبان و وسط بزرگراه و سرپشت بام و در حال کشیدن دم اسب و… پیدا می کنند. یک بچه ی شاد سالم  مثل یک بزرگسال شاد سالم عاشق کنکاش و وسعت بخشیدن به خویشتن است. وقتی اولین قدم های بی ثبات خود را برمی داریم، وقتی تسلط بر هنر راه رفتن را آغاز می کنیم، خود را به مخاطره می اندازیم و به آن عشق می ورزیم!

روزیاتو / کسب موفقیت

روزیاتو / کسب موفقیت

اما جایی در فاصله میان دو سالگی و بیست و دو سالگی، بسیاری از ما به تغییر بارزی در این نگرش تن در می دهیم و طرفدار پروپا قرص تز “سالم و امن زیستن” می شویم. تمام شب های خود را پای تلویزیون به تماشای حرکات تهورآمیز و مسحورکننده سوپر قهرمانان کارتونی و کمدی های بزن و بکوب می گذرانیم در حالی که زندگی خود ما در گذر سال های پی در پی کسالت رو به زوال می گذارد، چاشنی زندگی دست زدن به کارهای تازه و خلق تازه ها از جوهر خویشتن است. جستجوی امنیت و بی خطری نیروی حیاط را خفه می کند.
مشاغل سخت و خطرناک درآمدهای گزاف دارند در واقع جهان پیوسته ما را تشویق به وسعت یافتن، صعود کردن و متمایز بودن می کند، برای به دست آوردن هر چیز باید خطرات آن را هم پذیرفت برای آن که راه رفتن را یاد بگیریم باید خطر زمین خوردن و صدمه دیدن را بپذیریم، برای پول ساختن باید خطر ورشکستگی را هم پذیرفت و کسانی بیشترین پول ها را میسازند که بیش از دیگران قبول خطر می کنند. برای آن که شانس بردن در یک مسابقه ی تنیس را داشته باشیم باید با احتمال باختن آن هم مواجه شویم.

روزیاتو / کسب موفقیت

روزیاتو / کسب موفقیت

برندگان بیشتر از بازندگان ریسک می کنند و به همین خاطر است که بیشتر می برند، در واقع برندگان بیشتر از بازندگان می بازند، اما آنقدر بازی می کنند که بر تعداد بردهایشان افزوده می شود و ما همیشه آن ها را به خاطر پیروزی هایشان به یاد می آوریم نه به خاطر شکست هایشان. ما ادیسون را به خاطر آن یک لامپ برقی که درست عمل کرد به یاد می آوریم نه به خاطر آن هزاران لامپ دیگری که به نتیجه نرسید.

خلاصه ی کلام:

ما حق انتخاب داریم، انتخاب میان زندگی واقعی یا زیستن نباتی، انتخاب شغل یک ریسک است، عبور از خیابان هم یک ریسک است. شروع یک کسب و کار، آغاز یک رابطه و تشکیل خانواده هم ریسک است، حتی غذاخوردن در رستوران هم ریسک است ( و در بعضی رستوران ها این ریسک بیشتر از بقیه است) و خلاصه این که زندگی یک ریسک است، پس بیایید خطر کنیم و شاهد ثمرات آن باشیم.

اشتراک:

نظرات بسته اند