ریزش پل در انگلیس

0

در تازه ترین اخبار روز گردشگری جهان آمده است که در انگلیس و در یکی از اتوبان های اصلی این کشور، یکی از پل ها فرو ریخت و همین موضوع هرج و مرج و آشفتگی فراوانی را به دنبال داشت. ریزش پل بر روی اتوبان موجب بروز ترافیک بسیار سنگینی شد و یکی موتور سوار در این حادثه آسیب دید و بالافاصله به بیمارستان منتقل شد. این حادثه سبب شد که این اتوبان برای روز دوم پس از حادثه نیز بسته باشد . در ادامه توجه شما را به تصاویری از این حادثه جلب میکنیم:

ریزش پل در انگلیس

ریزش پل در انگلیس

ریزش پل در انگلیس

ریزش یک پل در انگلیس

ریزش پل در انگلیس

ریزش پل در انگلیس

ریزش پل در انگلیس

ریزش یک پل در انگلیس

ریزش پل در انگلیس

ریزش یک پل در انگلیس

اشتراک:

نظرات بسته اند