ریاضیات زنبورها قویتر از ماست!

0

علم ریاضی در واقع بنیان گذار همه اختراعات است از ابتداعی ترین اختراعات بشر تا پیشرفته ترین ها بدون علم ریاضی امکانپذیر نخواهد بود. از آنجایی که این دانش دشوار است معمولا انسانها علاقه زیادی به آموختن ریاضی ندارند اما زنبورها برخلاف ما عاشق ریاضیات و هندسه هستند.

زنبورها در ساخت کندو ها آنقدر دقت دارند که به نظزر میرسد ریاضیات زنبور ها از انسان هم بهتر است و در این عرصه از ما پیشی گرفته اند.

گروهی از محققان استرالیایی و فرانسوی موفق شدند ماجرای علاقه زنبور ها به ریاضیات را کشف کنند و این موضوع واقعیت دارد. آن ها می گویند که زنبورها تفاوت اعداد را به طور کامل متوجه می شوند و حتی می دانند که صفر کمتر از عدد یک است.

چطور یک زنبور با این مغز کوچکش اینهمه اطلاعات دارد و از همه مهمتر علمی به پیچیدگی ریاضیات را تجزیه و تحلیل می کند؟ بد نیست بدانید محققان می گویند زنبور ها از جمله موجودات بسیار هوشمند هستند و سیستم بسیار پیچیده ای دارند.

زنبور عسل

محققان می گویند ریضیات زنبور ها از انسان هم قویتر است

این پژوهشگران توانستند به زنبورعسل یاد بدهند که صفر کمتر از عدد یک است و مفهوم «هیچ» را درک کنند. زنبورها کمتر از یک میلیون نورون دارند (تعداد نورون در انسان برابر است با ۸۶,۰۰۰ میلیون).

یکی از پژوهشگران فعال در این پروژه، دستیار پروفسور از دانشگاه RMIT در ملبورن،معتقد است که اگرچه درک مفهوم صفر مفهومی دشوار برای بچه هایی است که ریاضی یاد می گیرند اما این مفهوم را زنبورها به خوبی درک می کنند.

به اعتقاد این پژوهشگران، زنبور قادر به دسته بندی مقادیر بوده و می تواند بفهمد صفر در انتهای این رتبه بندی قرار دارد. بر این اساس زنبورها جایزه دریافت شکر را با دادن کمترین مقدار به خوبی فراگرفتند.

اشتراک:

نظرات بسته اند