دقت مترجم گوگل 60 درصد بیش تر می شود

2

هفته گذشته گوگل با معرفی آپدیت جدیدی از مترجش، بار دیگر توانایی های انسان در مقابل هوش مصنوعی را به چالش کشید.

گوگل ترنسلیت که در حال حاظر بهترین مترجم ماشینی بشمار میرود. قرار است در آینده دقتش در ترجمه کلمات و جملات 60 درصد بیشتر از حال حاظر شود. ترجمه گوگل بسیار کارایی دارد و تقریبا همه زبان های زنده دنیا را پوشش میدهد.

هوش مصنوعی که کار ترجمه را بر عهده دارد. اخیرا توسط طراحانش تغییراتی داشته و این امر در نتیجه یک آزمایش به اثبات رسیده است.

این سیستم جدید که از یک مکانیزم پیچیده برای تقلید کارکردهای مغز انسان بهره می برد، Google Neural Machine Translation یا GNMT نام دارد.

برای همین منظور گوگل آزمایشی ترتیب داد. تا در آن سه زبان انگلیسی، اسپانیایی و چینی مورد آزمایش قرار گیرند. آزمایش به این صورت بود که جملاتی را از مترجم های انسانی و هوش مصنوعی گوگل برای ترجمه میپرسیدند و برای هر کدام امتیازی بین 1 تا 6 در نظر گرفته میشد.

در قسمت ترجمه انگلیسی به اسپانیایی، به طور میانگین مترجم جدید گوگل امتیاز ۵/۴۳ و مترجم انسانی امتیاز ۵/۵ گرفت. در قسمت ترجمه چینی به انگلیسی، GNMT امتیاز ۴/۳ و مترجم انسانی امتیاز ۴/۶ را به خود اختصاص داد.در بررسی کلی سه زبان موجود در آزمایش، مشخص شد که مترجم جدید گوگل نسبت به نمونه قبلی که در آن ترجمه براساس جملات انجام می گیرد، 60 درصد دقیق تر است.

کوک لی، پژوهش گر گوگل که روی این پروژه کار می کند، می گوید: «در مدل قبلی، جملات و واژه های موجود در زبان مبدا به زبان مقصد ترجمه می شدند و سپس براساس ساختار زبانی و گرامری زبان مقصد نظم می گرفتند. اما مسئله این جاست که زبان ساختاری پیچیده و پرابهام دارد. در سیستم جدید GNMT، همه جمله به عنوان یک کل واحد در نظر گرفته شده و واژه ها در کنار هم و به صورت گروهی ترجمه می شوند».

در حالی که ابزار جدید گوگل فعلا فقط برای یک جفت زبان (چینی به انگلیسی) عرضه شده، اما این کمپانی اعلام کرده GNMT برای تمامی ۱۰ هزار جفت زبانی که مدل قبلی پشتیبانی می کرده، عرضه خواهد شد.

اشتراک:

2 دیدگاه