دستورالعمل ویژه انتقال تخفیف عدم خسارت بیمه ثالث

0

چیزی که درباره ی بیمه شخص ثالث قابل توجه است، این می باشد که در اصل این بیمه می باید وابسته به راننده ی خودرویی باشد که تحت پوشش قرار گرفته است. زیرا رفتارهای راننده است که حوادث رانندگی را می آفریند. اما متاسفانه در ایران با فروش خودروها، بیمه شخص ثالث و احیانا تخفیفات آن نیز همراه با خودرو به فروش رسیده و به شخص بعدی انتقال می یابد.

این در حالی ست که مشخص نمی باشد راننده ی اول و یا راننده ی دوم کدام یک مستحق واقعی مشمول تخفیفات عدم خسارت بیمه شخص ثالث بوده و در رعایت قوانین مورد تایید می باشند.

در واقعیت بیمه شخص ثالث می باید کاملا بر اساس ویژگی های رفتاری راننده بوده و همراه با خودرو جا به جا نشود.

به گزارش سی اس وب به نقل از بیمه بازار؛

اما مصوبه شورای نگهبان دراین باره چه می گوید؟

موضوع ماده ۶  بیمه شخص ثالث مصوبه شورای نگهبان
بنا به موضوع ماده ۶ قانون اصلاح قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی، انتقال قطعی مالکیت وسیله نقلیه، انتقال‌دهنده تا قبل از انقضای مدت اعتبار بیمه نامه می‌تواند تخفیف وسیله نقلیه منتقل شده رابه وسیله نقلیه از نوع مشابه متعلق به خود یا افراد درجه اول خود منتقل نماید. بیمه‌گر مکلف است سوابق تخفیف عدم خسارت وسیله نقلیه منتقل شده را به وسیله نقلیه جایگزین انتقال دهد وتخفیف مربوط به آن را با کسر مدت باقی مانده وسیله نقلیه منتقل شده در بیمه نامه وسیله نقلیه جایگزین اعمال نماید. حق بیمه وسیله نقلیه منتقل شده در سررسید بیمه نامه آن خودرو بر اساس سوابق بیمه‌گذار جدید دریافت خواهد شد.

بیمه بازار | شرایط انتقال بیمه شخص ثالث

بیمه بازار | شرایط انتقال بیمه شخص ثالث

در بیمه بازار، شرایط انتقال بیمه شخص ثالث و مدارک لازم برای آن به شرح زیر آمده است:

شرایط انتقال بیمه شخص ثالث در نقل و انتقال خودرو

•    هردو وسیله نقلیه باید بنام شخص واحد یا بستگان درجه ۱ بیمه گذارباشد.
•    انتقال بیمه نامه صرفا به خودروهای مشابه امکان‌پذیراست.
•    انتقال سند مالکیت باید بصورت قطعی باشد هرنوع وکالت(اعم از تعویض پلاک،کاری،بلاعزل) یا قولنامه قابل قبول نمی‌باشد.

مدارک لازم جهت بررسی احراز شرایط انتقال تخفیف

۱- اصل و کپی سند خودروی جدید
۲- بیمه نامه خودرو جدید
۳- کپی سند خودروی قدیم
۴- کپی بیمه نامه خودروی قدیم
۵- اصل الحاقیه حذف سوابق خودروی قدیم

اشتراک:

نظرات بسته اند