در مورد سئو چه می دانید؟

0

سئو به راهی برای بهینه سازی موتوهای جستجو و و بهتر شدن رتبه ی یک سایت می گویند تا در جایگاه بهتری نسبت به سایت های دیگر قرار بگیرد.

افزایش بازدید کننده می تواند راهی برای بهبود سئوی یک سایت باشد .

یک راه بهبود وضعیت سئوی سایت، افزایش تعداد بازدید کننده ی سایت هست. همچنین مدت زمانی که یک شخص برای بازدید از سایت شما هم می گذارد مهم است. پس می توان نتیجه گرفت که محتوا، نقش کلیدی ای بازی می کند.

گوگل دارای ربوت هایی است که می تواند مدت زمانی را که افراد روی یک صفحه زمان می گذارند تشخیص دهد. هر چه این زمان بیشتر باشد، این به عنوان یک پوئن مثبت است و هر چه کمتر باشد، یک امتیاز منفی محسوب می شود.

 

pic1[1]

اشتراک:

نظرات بسته اند