درختچه های مینیاتوری بونسای

0

جایی که برای نخستین بار درختچه های مینیاتوری بونسای پرورش داده شده و دیده شدند، کشور ژاپن بود.

درختچه های بونسای با وجود این که در واقع شمایل درخت کاملی را دارند اما در ابعادی ظریف و مینیاتوری رشد می کنند.

بونساهای متنوعی را می توان یافت که هر یک در نوع خود از زیبایی خاص و بی نظیری بهره می برند. اما گاها برخی از این درختچه های مینیاتوری به گونه  ای ویژه شکل داده شده اند که یادآور چیزی خاص هستند.

در این جا به تعدادی از بونساهای خاص و زیبایی که دوربین روزیاتو شکار کرده نگاهی می اندازیم:

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

 

درختچه های مینیاتوری بونسای

درختچه های مینیاتوری بونسای

اشتراک:

نظرات بسته اند