حیوانات عکس خراب کن

0

فوتوبمب کردن اتفاقی ست که گزارش تصویری سایت روزیاتو به آن پرداخته است. این اتفاق عکاسی به زمانی گفته می شود که یک انسان و یا حیوان بدون برنامه ریزی قبلی وارد کادر عکس شده و به اصطلاح عکس را خراب می کند.
البته این خرابکاری ها در نهایت منجر به گرفتن عکس های بسیار بامزه و جالبی می شوند که در این جا به برخی از آن ها که از جالب ترین و بامزه ترین عکس های فوتوبمب دنیا هستند، نگاهی می اندازیم، که شاید اگر می خواستیم یک عکس تلفیقی از انسان و حیوانات بگیریم هرگز تا به این حد دیدنی و جذاب از آب درنمی آمد.

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

 

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

 

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

 

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

 

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

 

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

 

روزیاتو | فوتوبمب

روزیاتو | فوتوبمب

اشتراک:

نظرات بسته اند