جملات تاکیدی مثبت در شرایط سختی

2

گاهی لازم است تا برای آنکه بتوانیم زندگی شاد تری را تجربه کنیم و از استرس های ناشی از کار و دغدغه ها فرار کنیم، از جملات تاکیدی مثبت کمک بگیریم که در زمان های سختی به شدت به کمک ما می آیند.
گاهی شرایط مختلف کاری، سختی های زندگی و دغدغه های فکری ما، تمام نیرو و توان ما را میگیرند. پس لازم است که کمی از جملاتی با انرژی مثبت بهره ببریم و به خودمان در سختی ها کمک کنیم.

جملات تاکیدی مثبت در شرایط سختی

جملات تاکیدی مثبت در شرایط سختی

جملات نیرو بخش حین سختی ها

–    هیچ چیز دائمی نیست.

پایان شب سیه سفید است. هر شب سیاه است اما روز بعد، خورشید طلوع می کند. ممکن است هم اکنون شرایط خوب نباشد اما ناگهان شرایط تغییر می کند.

–    زخم های من نشانه قدرت است نه ضعف

با خود تکرار کنید که زخم های ناشی از تجربه های تلخ، از شما چیزی قوی تر از روزهای قبل ترتان می سازد. از تجربه ها نترسید و با آن ها بزرگ شوید.

–    زمانی که دیگران منفی بافی می کنند، من می توانم مثبت باقی بمانم

برخی اوقات در زندگی، مردم تلاش می کنند که شما را پایین بکشند اما شما نباید به آنها گوش دهید.

–    عبور از رنج، مرا داناتر می سازد

هر تجربه ای می تواند درسی باشد که شما برای فراگیری آن لازم است چیزهایی را از دست دهید. درسی بزرگ و ارزشمند!

–    حتی زمانی که در حال کشمکش هستم، رو به جلو حرکت می کنم

این را بدانید که حتی در کشمکش های زندگی، شما در حال پیشرفت هستید، چرا که مداوم مشغول یادگیری هستید تا در نهایت به شادمانی حقیقی برسید.

–    ترس هیچ چیز را عوض نمی کند

با ترسیدن و نادیده گرفتن اتفاقات، هیچ چیز در زندگی تغییر نخواهد کرد. اگر همواره روی اتفاقات بدی که می توانند به وقوع بپیوندند تمرکز کنید، هیچگاه به حداکثر توانتان دست پیدا نمی کنید.

–    بهترین گزینه، ادامه دادن است

همیشه زندگی بر وفق مراد نیست و بارها شما را به زمین میزند. زمان متوقف نمیشود، پس بهتر است برخیزید و از نو دوباره و بارها شروع کنید.

اشتراک:

2 دیدگاه

  1. یوسف محمدی در

    زخم ها همیشه باعث بالا بردن ما میشن. کلا می گن زخمی که منو نکشه قوی ترم می کنه.