جراحت 40 پلیس در سال گذشته توسط موتور سواران

0

طبق آمار به دست آمده، در سال گذشته ، بیش از 40 پلیس به وسیله ی موتور سواران متخلف ، به شکل عمدی و یا سهوی زیر گرفته شده اند و مجروح شده اند.
طرح جدیدی برای جلوگیری از حادثه های ناگوار به وسیله ی موتور سواران، بار دیگر طرحی برای برخورد با موتور سواران متخلف از روز چهارشنبه آغاز شده است. بر اساس این طرح، پلیس های راهور با متخلفان موتور سوار و حادثه ساز که قوانین را رعایت نمیکنند، برخورد خواهد کرد و وسیله ی نقلیه آنها توقف میشود و به پارکینگ منتق میشود.
سردار حسینی در این باره اظهار داشت : ما حساسیت و وضع زندگی موتور سواران را درک می کنیم و فقط از آنها می خواهیم خطوط قرمز پلیس را رعایت کنند تا خودشان دچار حادثه نشوند.
به گفته ی وی، موتور سواران دومین گروه آسیب پذیر در حوادث رانندگی بعد از عابران پیاده هستند. وی همچنین در ادامه ی سخنان خود این چنین گفت که، خط قرمزی که هر موتور سوار، ملزم به رعایت کردن آن است، به همراه داشتن مدارک قانونی، داشتن کلاه ایمنی، حرکت نکردن از خطوط ویژه، عبور نکردن از چراغ قرمز، حرکت نکردن بر خلاف جهت تردد است. همچنین حرکت موتور سواران در پیاده رو ها نیز تخلف محسوب میشود.

اشتراک:

نظرات بسته اند