ثبت نمره منفی برای تخلفات رانندگی

0

به موازات اینکه جریمه های خلافی خودرو افزایش یافته، نمره های منفی نیز که بابت برخی تخلفات رانندگی توسط راهنمایی و رانندگی منظور می شوند می توانند منجر به توقیف گواهینامه فرد خاطی به مدت سه ماه و جریمه نقدی به مبلغ 40 هزار تومان گردد.

خلافی خودرو

خلافی خودرو

خلافی خودرو

خلافی خودرو

شماری از تخلفات رانندگی که موجب دریافت نمره منفی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی می شوند به شرح زیرند:
هرگونه حرکت نمایشی مانند دور زدن در جا و یا حرکت موتور سیکلت بر روی یک چرخ
سبقت غیر مجاز در راه های دو طرفه
عبور از چراغ قرمز
حرکت با دنده عقب در آزاد راه ها و بزرگ راه ها
رانندگی در حالت مستی و یا مصرف داروهای روان گردان
تجاوز از سرعت مجاز
تجاوز به چپ از محور راه
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
عدم رعایت حق تقدم عبور
دور زدن در محل ممنوع
استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی
نقص فنی در سیستم روشنایی در شب
رانندگی با وسایل نقلیه عمومی بیش از زمان مجاز
عدم رعایت شرایط مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک
عدم توجه به فرمان ایست پلیس یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه
عدم رعایت مقررات حمل بار

اشتراک:

نظرات بسته اند